En av bygdens föreningar är Åsenhöga Tennisklubb. Just tennis är en av anledningarna till att klubben finns. Vid Åsenhöga skola finns den bana som föreningen låtit bygga och förvalta under många år. Just nu har vi inga ordnade aktiviteter kring just tennis men banan är tillgänglig för alla som är intresserade. Under senare år har en rejäl uppfräschning ägt rum genom att banan målats om, ett nytt staket har kommit upp och att all belysning bytts ut. Under kyliga vinterdagar är det föräldrar som på helt frivillig basis ser till att det blir möjlighet att åka skridskor på tennisbanan. Där kommer den nya belysningen att bli ett lyft.

Tennisklubben ansvarar också för elljusspåret som har sin startplats strax nedanför skolan. Klubben försöker att hålla banan så fräsch som möjligt för att ge möjlighet till träning  och rörelse på olika nivåer. Blir det vinter plockas snöskotern fram och det ordnas med skidspår längs de 2,6 kilometrarna. En stor investering gjordes för några år sedan då samtliga belysningsarmaturer byttes ut. Allt blev möjligt därför att privatpersoner, familjer och företag var med och sponsrade stolpar längs banan. Gensvaret var enormt.

Ett årligt arrangemang som klubben ligger bakom är Åsenhögaloppet som brukar äga rum i augusti-september. Där erbjuds fyra olika lopp: en knatterunda inne i byn och sedan erbjuds tre olika distanser att ta sig runt. Den korta på 2,6 km, mellanrundan på 4,3 km och den långa på 9,1 km.

Klubben drivs runt genom medlemsavgifter, ett årligt bidrag från Gnosjö kommun samt det överskott som kommer genom anmälningsavgifterna till Åsenhögaloppet. Bidrag har också kommit från Leader Småland när belysningen byttes ut på elljusspåret. Tack vare dessa inkomstkällor kan klubben drivas vidare och satsningar kan göras på och kring tennisbanan och elljusspåret.

Vill du veta mer kan du kontakta
Jonas Sigvardson (ordförande) 070-796 60 37
Pär Simonsson (kassör) 070- 753 64 68.

Evanemang

Kommande evenemang