Församlingen bildades på 1880-talet och fick då namnet Åsenhöga Missionsförsamling. Församlingen tillhörde Svenska Missionsförbundet.
Ett missionshus byggdes mitt i byn 1932 och på samma plats står idag Equmeniakyrkan Åsenhöga som församlingen numera heter.

Församlingen har cirka 150 medlemmar men är öppen för alla som vill delta i de olika samlingar som arrangeras.
Gudstjänster firas som regel på söndagar kl. 10.00.
Församlingen har ett rikt sång- och musikliv med brassband och kör som är öppna för de som vill var med.
Ungdomsverksamheten består i Tonår på tisdagarna, Söndagsskola på söndagar och ungdomsbrass på torsdagar.

Kontakt: Olof Forsberg 070-5567411

Evanemang

Kommande evenemang