Samhällsföreningen är en ideell förening som vill verka för allas trivsel i byn. Åsenhöga Samhällsförening försöker tillvarata byns intressen.

  • Samhällsföreningen har anlagt en boulebana vid Hembygdsparken. Klot finns att låna på plats. Kontakta ordförande för mer information.
  • Varje år hjälps vi åt att slå de allmänna grönytorna i byn.
  • Föreningen är medarrangör till det populära midsommarfirandet i Hembygdsparken.
  • Till första advent så hjälper föreningen även till att sprida lite ljus i vintermörkret genom en julgran vid Svenska Kyrkan.

Vi i styrelsen tar tacksamt emot förslag och idéer på vad ni vill att vi ska göra för Åsenhöga.
Ingen medlemsavgift utgår.

Kontakt: Ulrica Sigvardson ulrica.sigvardson@icloud.com 070-58 31 904

Dokument

Evanemang

Kommande evenemang